Контакт

За било какви информации и консултации, контактирајте не.


Инфо

Контакт телефони

  • ++389 47 45 15 00
  • ++389 70 20 72 72
  • ++389 70 34 24 14
  • ++389 70 34 24 34
  • migori91@hotmail.com
  • migori91@live.com
  • www.migori.com.mk
  • Понеделник - Петок 7 - 23 h
  • Сабота. 7 - 23 h
  • Недела. 7 -23 h

МИГОРИ

Мигори, ул. Ленинова 17, Ресен, Македонија

Мигори, ул. Ленинова 17, Ресен, Македонија

Информациите за производите наведени на овој веб-сајт се општи информации и се подложни на промени. Соодветно на тоа пред да преземете било каква акција најдобро е да контактирате со нас.

Контакт

Контакт телефони ++38947451500 ++38970207272 ++38970342414 ++38970342434
е-маил migori91@hotmail.com
е-маил migori91@live.com
Веб www.migori.com.mk

Ресен
Ленинова,
бр. 17,
Р.Македонија

Мени - производители