За нас

Основана 1991 од страна на основачот и сопственик лицето Митре Питроповски, роден на 13.10.1953 во Ресен, со 100% приватен капитал. Со текот на годините прераснува од мало претпријатие во фирма која располага со сопствени магацини, деловни објекти, канцелариски простории и плац, сопствена дилерска мрежа за дистрибуција препознатлива како синоним за квалитет и сигурност со огромен број на задоволни клиенти како во земјата така и во земјите од нашето опкружување

Митре Питропоски - Основач и сопственик

МИГОРИ
image1

Гоце Питропоски - Финансии

МИГОРИ
image2

Ристе Питропоски - Продажба

МИГОРИ
image3

Процент на продажба

Наводнување 92%

Земјоделска механизација 82%

Косилици 74%


Во минатото

Се наметнавме како лидер на пазарот во областа на наводнување капка по капка, наводнување на паркови и зеленила.

Сегашност

Продажба на сите видови пумпи за вода, земјоделска механизација, гарден програм, сите видови косилки за трева

Иднина и развој

И уште многу други артикли од широката гама на производи и брендови за кои сме директни увозници и застапници за Македонија


Мигори, ул. Ленинова 17, Ресен, Македонија

Информациите за производите наведени на овој веб-сајт се општи информации и се подложни на промени. Соодветно на тоа пред да преземете било каква акција најдобро е да контактирате со нас.

Контакт

Контакт телефони ++38947451500 ++38970207272 ++38970342414 ++38970342434
е-маил migori91@hotmail.com
е-маил migori91@live.com
Веб www.migori.com.mk

Ресен
Ленинова,
бр. 17,
Р.Македонија

Мени - производители